Dotácie na fotovoltiku

Dotácie na fotovoltické panely

V rámci programu Zelená domácnostiam II môžete na vašu fotovoltickú elektráreň dostať dotáciu do výšky až 1 500 €. Jedná sa o druhú výzvu Zelená domácnostiam.

Kto má na dotáciu nárok?

Podmienky na zisk dotácie sú jednoduché. Stačí byť vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorú sa bude slnečná elektráreň montovať, pričom nehnuteľnosť musí byť skolaudovaná ako objekt na bývanie alebo rodinný dom. Ak požiadate o dotáciu ešte pred skolaudovaním stavby, bude vám vyplatená až po skolaudovaní. Na jednu nehnuteľnosť môže byť vždy aktívna len jedna žiadosť o dotáciu na fotovoltickú elektráreň. Energia, ktorú vaša solárna elektráreň vyrobí, je primárne určená na spotrebu vo vašej domácnosti.

Kedy sa o dotáciu žiada?

O dotáciu sa žiada vtedy, keď ste si istí, že zariadenie bude možné v požadovanom termíne zrealizovať. Ako náš klient sa však o dotáciu vôbec nemusíte starať. Všetko vybavovanie a komunikáciu s úradmi zariadime za vás a na všetko vás včas upozorníme.

Podľa našich skúseností nie je problém dotáciu pri splnení podmienok získať. Spracovávali sme stovky žiadostí a všetky boli vybavené kladne, s výnimkou niekoľkých ojedinelých prípadov.

Odkiaľ sa berú peniaze, ktoré financujú dotácie na fotovoltiku?

Panuje pomerne rozšírený omyl, že program Zelenú domácnostiam II dotujú slovenskí daňoví poplatníci z vlastných vreciek. Nie je to tak. Program Zelená domácnostiam II je financovaný z predaja emisných kvót, ktoré Slovenská republika predáva iným štátom, ktoré nadlimitne znečisťujú životné prostredie.

Hlavný cieľ Zelenej domácnostiam II je zlepšiť stav životného prostredia znížením emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov, hlavne CO2. Slovenská republika vo veľkom podporuje rekonštrukcie rodinných domov tak, aby boli energeticky úsporné a aby používali obnoviteľné zdroje energie.

Je možné zároveň s dotáciou na fotovoltiku čerpať aj ďalšie dotácie?

Môžete zároveň žiadať aj o dotácie na ďalšie technológie, napríklad veterné turbíny, slnečné kolektory, kotle na biomasu alebo tepelné čerpadlá. Pre každé zariadenie, ktoré plánujete inštalovať, sa podáva žiadosť samostatne, pričom domácnosť môže získať podporu len na jedno zariadenie z každého druhu.

Na čo môžeme čerpať dotácie?

Dotácie ponúkame na elektrárne, ktoré využívajú prebytočnú energiu k ohrevu teplej úžitkovej vody, na fotovoltické systémy s akumulátormi a na hybridné fotovoltické elektrárne

Chcete ušetriť s fotovoltikou?

Nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa späť do 2 pracovných dní.

Kontaktné údaje použijeme len na komunikáciu s vami.

Odoslaním kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.